Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności stanowi załącznik do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do regulaminu świadczenia usług oznaczania markerów genetycznych i usługi konsultacji ze specjalistą.

Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej www.simpletest.pl. Każdy może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku: https://simpletest.pl/polityka-prywatnosci. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako ADO) jest SimpleTest Żaneta Chryczyk, z siedzibą w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 121, NIP: 7532303302, REGON 368429488, e-mail: kontakt@simpletest.pl, tel.: +48 791721535.
1.2. ADO zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności.
1.3. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa i siedziba firmy (adres zamieszkania), adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
1.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
1.4.1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B);
1.4.2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości);
1.4.3. Marketingu bezpośredniego własnych produktów, usług i innych informacji handlowych w przypadku wyrażenia na nią zgody przez klienta (usługa newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
1.4.4. Zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie oszustwom, praniu pieniędzy, terroryzmowi oraz nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
1.4.5. Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. przeprowadzenia badań i analiz aplikacji www m.in. pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb naszych użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
1.4.6. Prowadzenie analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
1.4.7. Obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności do Biura Obsługi Klienta w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, d, f RODO).
1.5. W zależności od tego jakie dane przetwarzamy odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi:
1.5.1. Kurierskie – dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji wysyłki zamówień;
1.5.2. Hostingowe – dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji zamówień, administracji kontem w sklepie lifelinediag.eu, administracji kontem na Panelu Pacjenta, korespondencji elektronicznej;
1.5.3. Informatyczne – dotyczy danych przetwarzanych w celu administracji kontami w sklepie simpletest.pl;
1.5.4. Wysyłki newslettera – dotyczy danych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera;
1.5.5. Rachunkowo-księgowe – dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji zamówień w sklepie lifelinediag.eu.
1.6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy oznaczania markerów genetycznych oraz umowy o świadczenie usługi konsultacji, których zamówienia i zakupu można dokonać m.in. poprzez stronę www.simpletest.pl.
1.7. Punkt 1.6. (powyższy) nie dotyczy dobrowolnej zgody na wykorzystywanie danych w celach marketingowych.
1.8. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 

2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU SimpleTest.pl
2.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
2.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.1.3. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
2.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
2.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
2.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
2.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
2.3. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
2.4. Dane osobowe są przetwarzane:
2.4.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2.4.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2.4.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
2.4.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
FORMULARZE KONTAKTOWE
2.5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2.6. Dane osobowe są przetwarzane:
2.6.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.6.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

3. MARKETING
3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
3.1.1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
3.1.2. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
REKLAMA KONTEKSTOWA
3.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.3. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
MARKETING BEZPOŚREDNI
3.4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes SimpleTest polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu SimpleTest chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

 

4. PORTALE SPOŁCZENOŚCIOWE
4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Slideshare). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

5. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
5.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
COOKIES „SERWISOWE”
5.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
5.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
5.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
5.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
5.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
5.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
5.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
5.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
COOKIES „MARKETINGOWE”
5.3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
5.4. Informacje na temat zarządzania plikami cookie oraz zmiany ustawień przeglądarek internetowych można uzyskać, korzystając z poniższych linków:
5.4.1. Internet Explorer
5.4.1.A. informacja w języku polskim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
5.4.1.B. informacja w języku angielskim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
5.4.2. Mozilla:
5.4.2.A. informacja w języku polskim: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85 czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
5.4.2.B. informacja w języku angielskim: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
5.4.3. Google Chrome:
5.4.3.A. informacja w języku polskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
5.4.3.B. informacja w języku angielskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

6. UDOSTĘPNIANIE I CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
6.1. Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
6.2. Dostęp do danych osobowych ma Administrator, wybrani pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO, podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, jak: dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą, podmioty, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług (np. informatycznych, hostingu internetowego) z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. Dostęp do danych odbywa się zgodnie z zastrzeżeniem ustępu 1.
6.3. Administrator ani podmioty wskazane w ustępie 2 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
6.4. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez następujący okres:
6.4.1. Dane przechowywane w celu należytego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa jednak nie krótszy niż czas obowiązywania umowy między stronami.
6.4.2. Dane przechowywane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów, usług i innych informacji handlowych, będą przechowywane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, wycofania zgody.
6.4.3. Dane przechowywane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
6.4.4. Dane przechowywane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będą przechowywane przez okres równy co najmniej okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
6.5. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązani są do przestrzegania wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do przetwarzania danych osobowych.
6.6. Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe.
6.7. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6.8. Brak zgody na przetwarzanie lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, może spowodować, że SimpleTest nie będzie mógł świadczyć zamówionej usługi na rzecz Użytkownika.
6.9. W stosunku do Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.
6.10. Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników stron w domenie simpletest.pl SimpleTest Żaneta Chryczyk może dokonywać profilowania, polegającego na dostosowaniu zawartość Serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes SimpleTest (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te nie mają istotnego wpływu na prywatność i wolność użytkowników. Pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania klientów i użytkowników Simpletest.pl
6.11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
7.1. ADO, zgodnie z art. 32 RODO, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7.2. ADO zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki Administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
7.3. Na stronie internetowej simpletest.pl stosujemy bezpieczne połączenia szyfrowane protokołem SSL (Secure Socket Layer). SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości, co uniemożliwia ich przechwycenie i odczytanie przez osoby nieupoważnione.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE O DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Adres do dostawy zestawu do pobrania próbki jest adresem dowolnie wskazanym przez zamawiającego. Adres do dostawy zestawu do pobrania próbki nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania/siedziby osoby wykonującej badanie.
8.2. Próbka materiału biologicznego jest niszczona, w sposób nieodwracalny, po wykonaniu ostatniego oznaczenia genetycznego, a następnie utylizowana zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa.

 

9. POLITYKA COOKIES
9.1. Serwis internetowy korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również “ciasteczkami”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony serwisu internetowego.
9.2. Pliki wskazane w ustępie 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
9.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
9.4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników.
9.5. Każdy użytkownik stron w domenie simpletest.pl może samodzielnie zarządzać plikami cookies. Możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz Kodeksu Cywilnego.
10.2. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.
10.3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej polityki prywatności i każdorazowo związany jest jej postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
10.4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
10.5. SimpleTest Żaneta Chryczyk zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności . Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu www.simpletest.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
10.6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

 

PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO”),
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw poz. 1000).