Pytania
i odpowiedzi

faq

Najczęściej zadawane
pytania i odpowiedzi

Czy do zrobienia badania genetycznego trzeba mieć skierowanie od lekarza?

Skierowanie od lekarza nie jest w tym przypadku potrzebne.

Do przeprowadzenia badań genetycznych wystarczy zamówić zestaw, wypełnić formularz zgody na badanie, a następnie pobrać materiał zgodnie z instrukcją.

Czy muszę powtarzać badania genetyczne?

Nie. Badanie genetyczne wykonuje się raz na całe życie.

Czy w cenę badania zawarta jest konsultacja lekarska?

W cenie badania uwzględniona jest półgodzinna telefoniczna konsultacja lekarska.

Jak mam się przygotować do badania genetycznego?

Pół godziny przed wykonaniem badania nie można: pić, jeść, palić, rzuć gumy i palić papierosów.
Tuż przed pobraniem materiału należy wodą delikatnie przepłukać usta.
Konieczne jest wypełnienie deklaracji zgody na wykonanie badania genetycznego w dwóch identycznych egzemplarzach – jeden do wysyłki, a drugi dla siebie.

Jak prawidłowo pobrać materiał celem analizy pierwiastków włosa?

W pierwszej kolejności należy upiąć włosy w górnej części głowy.

Następnie trzeba wydzielić pierwsze pasmo i wyciąć je ostrymi nożyczkami przy samej skórze.

Potem należy odciąć 1,5-2 cm kosmyka (od miejsca odcięcia – głowy), a resztę wyrzucić.

Czynnośc trzeba powtórzyć 2-3 razy, by osiągnąć wartość 400 mg (równowartość jednej płaskiej łyżki stołowej).

By móc dokładniej określić swoje trendy, należy powtarzać badanie co pół roku.

Jak długo trzeba czekać na wyniki badań?

Czas oczekiwania na wyniki badań wynosi 45 dni roboczych od momentu przesłania materiału do laboratorium.

W jaki sposób otrzymam wynik badań?

Wynik w formie zaszyfrowanego pliku w formacie ZIP zostanie przesłany na podany w formularzu adres mailowy, a w przypadku analizy pierwiastka włosa będzie dostępny na stronie https://www.lifelinediag.eu/ po zalogowaniu na własny profil.

Czy mój wynik jest bezpieczny i chroniony tajemnicą lekarską?

Tak. Wszystkie informacje (dane osobowe i medyczne oraz wyniki badań genetycznych) są poufne.

Wynik badań może poznać wyłącznie pacjent i bez jego pisemnej zgody nie może być nikomu innemu udostępniany.

Jakie zagadnienia są omawiane podczas konsultacji lekarskiej?

Podczas konsultacji lekarz omawia z pacjentem prawdopodobieństwo ryzyka zachorowania, które wynikają z oceny i analizy wyników badań genetycznych.

Pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące ewentualnych badań klinicznych, przebiegu badań kontrolnych oraz możliwych kolejnych badań genetycznych.